มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
โดยเวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ ให้ศีล และนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยพิธีการจัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.

...ประมวลภาพกิจกรรม...

 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction