มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

พฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณกาญจนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี กรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้องเรียนวัดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้เป็นพยานลงนามทำหนังสือสัญญาการมอบถวายที่ดินจำนวน ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ให้กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จากผู้มอบคือ นางยุพา จิตธรรมพงศ์ และนางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์ เพื่อให้ทางห้องเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของทางห้องเรียน และเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา.

 

 

วันอาทิตย์ ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

   วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พร้อมคณาจารย์ผู้บริหารห้องเรียน ได้รับอาราธนานิมนต์ จากอาจารย์พราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์ เพื่อเดินทางไปดูที่ดินที่จะมอบให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และสืบทอดอายุประพุทธศาสนา.

 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  วันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอก เป็นวันแรก ของสนามจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม.

 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction