มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดสามพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโดมบารมี "หลวงปู่เปลี่ยน", เปิดป้ายกุฏิพักสงฆ์, และเปิดป้ายเขื่อนริมน้ำวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พร้อมศิษยานุศิษย์ และคณะญาติโยมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มาร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง.

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมเจ้าท่า ประจำปี 2558 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมในพิธี โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานสงฆ์ในการรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

 

เครดิต : ภาพบางส่วนจากเว็บไซต์กรมเจ้าท่า.

วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

  ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประชุมประจำเดือนตุลาคม ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหาร อาจารย์-เจ้าหน้าที่ของห้องเรียนฯเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘, การปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๘ เป็นต้น.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction