มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

   เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ในเรื่องนโยบายและวางแผนพัฒนา โดยมีพระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับพระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ และคณะกรรมการโครงการขยายห้องเรียนฯ.

 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

   เนื่องในวันที่ ๖ ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์  (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการขยายห้องเรียนฯ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานในการดำเนินการจัดงาน "บูชาพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ เทพเจ้าของชาวกาญจนบุรี เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อ และจัดทอดผ้าป่าสามมัคคีเพื่อสมทบทุนแก่ มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

 

๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

    วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จัดสอบประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ เป็นวันที่สองของการสอบ ซึ่ง พระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการห้องเรียนฯ ได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่นิสิตผู้เข้าทำการสอบ และตรวจดูการดำเนินการสอบของทางห้องเรียน ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเป็นอย่างดี.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction