มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

กำหนดการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้.

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ส่วนกิจกรรมนิสิต โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดประชุมนิสิต เพื่อเตรียมจัดพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ 

 

ภาพการประชุม...

 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

   วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้จัดสอบคัดเลือกนิสิตเข้าทำการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นวันแรก ณ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม.

ภาพการสอบคัดเลือก

 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction