มจร ห้องเรียน

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 034-516-050

     พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีโกนผมนาค นาคพระ ๔ รูป นาคสามเณร ๖๔ รูป (พรุ่งนี้มีมาอีกเด็กๆ ติดสอบ) ลาหลวงปู่ ศาลหลักเมือง เทศน์สอนนาค โดยพระมหาบุญรอด มหาวีโร ปธ.๗, MA.โครงการบรรพชาอุปสมบท และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน (อศภ. ปีที่ ๔๔) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ระหว่าวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

 

 มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดสอบภาคเรียนที่2/2557 เริ่มตั้งแต่วันที่24-26 มีนาคม 2558

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction